W maju i czerwcu 2015 r. realizujemy szkolenia: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu-radzenie sobie ze stresem” dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Będziemy mieć okazję podzielić się swoją wiedzą i wymienić doświadczeniami ze 120 osobami z całego Dolnego Śląska pracującymi w obszarze pomocy społecznej. Zdjęcia z zajęć będzie można znaleźć na naszym facebooku. Zapraszamy!