Zmiana (w) pracy? Zmiana na dobre!

Szkolenie adresowane do wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie planują zmianę w obszarze zatrudnienia i chcą się do niej jak najlepiej przygotować. W trakcie obejmującego 8 godzin dydaktycznych szkolenia można zapoznać się z mechanizmami, które leżą u źródeł zmiany zawodowej i podejmowania decyzji o zmianie.

Cykl szkoleń dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

Od lat szkolimy specjalistów wspierających osoby z niepełnosprawnościami. W trakcie szkoleń przekazujemy wiedzę dotyczącą pomagania, praktyczne umiejętności i narzędzia, które można wykorzystać w trakcie współpracy z klientami. Uczymy rozumieć niepełnosprawność.

Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zajęcia realizowane dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie zajęć, prowadzonych metodą warsztatową, studenci poszerzali swoją wiedzę w obszarze autoprezentacji w procesie rekrutacji, w tym sposobów wywierania dobrego wrażenia na innych.

Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty skierowane były do uczniów klas licealnych biorących udział w projekcie: „Aktywny obywatel w regionie”. Ćwiczyliśmy kreatywność, komunikację interpersonalną i pracę w zespole. Uczestnicy stanęli przed zadaniami wymagającymi nietuzinkowych rozwiązań, musieli wysilić szare komórki i wykorzystać potencjał drzemiący w grupie.