Firma Góry Możliwości zrealizowała usługę, która została bardzo wysoko oceniona, zarówno pod kątem ilości przekazanej wiedzy, jak i sposobu prowadzenia zajęć. Prowadzący wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem.

M.Andrzejewska- kierownik projektu

Zajęcia realizowane dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie zajęć, prowadzonych metodą warsztatową, studenci poszerzali swoją wiedzę w obszarze autoprezentacji w procesie rekrutacji, w tym sposobów wywierania dobrego wrażenia na innych. Spotkania rozwijały  kompetencje komunikacji interpersonalnej,  poszerzone były o diagnozę własnych atutów na współczesnym rynku pracy , oraz sposoby zarządzania własnym wizerunkiem zawodowym w dobie mediów społecznościowych.