Szkolenie dla asystentów dzieci z niepełnosprawnościami

Szkolenie zostało zrealizowane dla Fundacji Imago w ramach projektu „Koalicja na rzecz usług asystenckich”. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia mieli okazję zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności wspierania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową.

Warsztaty dla szkół

z uczniem z niepełnosprawnością, oraz techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. W obu obszarach przeszkoliliśmy nauczycieli z 10 szkół w powiatach kłodzkim i wrocławskim.