Firma Góry Możliwości przeprowadziła na rzecz Fundacji Imago warsztaty skierowane do grupy potencjalnych asystentów osób z niepełnosprawością. Ich zakres obejmował współpracę asystentów z osobami z dysfunkcją wzroku oraz słuchu- zarówno teoretycznie jak i praktycznie.

Elastyczność prowadzącej oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktu z grupą pozwoliła na sprawne przeprowadzenie zajęć. Zdecydowanie polecam Góry Możliwości jako godnego zaufania partnera.

Piotr Kuźniak

Prezes Zarządu Fundacji Imago

Szkolenie zostało zrealizowane dla Fundacji Imago w ramach projektu „Koalicja na rzecz usług asystenckich”. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia mieli okazję zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności wspierania dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Rozwijali także inne kompetencje niezbędne w pracy asystenta osób z niepełnosprawnością, poszerzone o perspektywę najmłodszych klientów : rozumienie danego etapu rozwoju dziecka oraz umiejętności wspierania dziecka w doświadczaniu otaczającego je świata.