Zajęcia prowadzone przez Pana Macieja Mackiewicza spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i zyskały dobre opinie ze względu na ich wysoką wartość merytoryczną i komunikatywność przekazu. Z nałożonych zadań wywiązał się sprawnie i terminowo.

dr Mariusz Skrzypczyk

Dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku

Nauczyciele to grupa zawodowa, która nieustannie podnosi swoje kompetencje i poszukuje nowych, skutecznych metod pracy. Specjalizujemy się w dwóch obszarach szkoleń dla pracowników szkół: praca z uczniem z niepełnosprawnością, oraz techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. W obu obszarach przeszkoliliśmy nauczycieli z 10 szkół w powiatach kłodzkim i wrocławskim. Stosujemy  sprawdzone, oparte o osiągnięcia nauki metody pracy. Odwołujemy się do przykładów z życia danej szkoły, wprowadzamy autorską lekcję „poznajemy różne światy” w trakcie której nauczyciel może pomóc uczniom lepiej rozpoznać skuteczne sposoby uczenia się.