Grupą docelową była młodzież licealna. Prowadzący dali się poznać jako osoby kompetentne, pełne pomysłów oraz dobrej energii. Warsztaty zostały odebrane pozytywnie przez uczestników. Dziękujemy serdecznie za możliwość współpracy.
Ewa Karkocha

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej

Warsztaty skierowane były do uczniów klas licealnych biorących udział w projekcie: „Aktywny obywatel w regionie”. Ćwiczyliśmy kreatywność, komunikację interpersonalną i pracę w zespole. Uczestnicy stanęli przed zadaniami wymagającymi nietuzinkowych rozwiązań, musieli wysilić szare komórki i wykorzystać potencjał drzemiący w grupie. Młodym uczestnikom wielokrotnie towarzyszyły słowa niedowierzania, a później satysfakcji z rozgryzienia skomplikowanych problemów i zagadek. Warsztat miał za zadanie, by w sprzyjającej uczeniu się atmosferze, uczniowie  nabyli umiejętności przydatne w wielu czekających ich aktywnościach życiowych.